Alg Leden Verg 2 juli - club van 100 reikt cheque uit

05-07-2018

Maandag 2 juli was er een (extra) Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze ALV werden de nog niet aan de orde geweest zijnde FINANCIËLE onderdelen vd ALV van 20 nov 2017 jl besproken. Op de agenda stonden 2 onderwerpen:
- jaarverslag penningmeester 2016-2017
- stand v Zaken Sportpark Plus, financiële verantwoording bouw Noaberhoes

Jaarverslag 2016-2017
Penningmeester Mark Ros gaf inzage in de jaarrekening 2016-2017. Conclusie: ook dit was financieel gezien weer een goed jaar voor Rood Zwart. “ondanks dat we volop in de nieuwbouw van het Noaberhoes zaten en daar veel geld voor hebben uitgegeven, hebben we weer een prima resultaat behaald”, aldus Mark Ros. “”dit is voor een groot deel te danken aan de vele vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd.  Zonder deze grote groep Rood Zwarters is het onmogelijk Rood Zwart te laten zijn wat het is: een gezonde vereniging”. Het Bestuur bedankte dan ook ALLE vrijwilligers. Dit werd nogmaals onderstreept door Gerard Baake. Hij was aanwezig namens de kascommissie, die de week vooraf het jaarverslag en verantwoording bouw Noaberhoes hadden gecontroleerd en goed hebben bevonden.  Hij bedankte tevens alle vrijwilligers, maar ook het bestuur en in het bijzonder penningmeester Mark Ros. Mark had de zware taak op zich genomen het erg goede werk van de helaas veel te vroeg in augustus 2017 overleden penningmeester Harold Pepers over te nemen. Een uitdaging, zeker gezien de grote financiele uitgavs die gedaan moesten worden ivm de nieuwbouw van het Noaberhoes, maar vele uren arbeid hebben dus inmiddels geleid tot wederom positieve resultaten.

Afsluiting Gerard Bebseler
Traditioneel nam RZ Nestor Gerard Bebseler aan het eind nog het woord. Hij bedankte iedereen voor de geweldig inzet. Hij had ook nog een boodschap: “wees trots op deze geweldige accommodatie, maar wees er ook erg zuinig op”. Uiteraard kon het voltallige bestuur het hier mee eens zijn.

Cheque uitreiking door Club van 100
De “goed-nieuws-show” avond werd afgesloten met een nog meer goed nieuws. Leden van de club van 100 commissie (Rudy Dijkmans, Han Weegink en Herman Efftink) overhandigden aan voorzitter Robert Ros een cheque ter waarde van maar liefst 20.000 euro. Deze kan gebruikt worden voor de verdere inrichting van het Sportpark de Scheetheuvel. Want er is nog werk genoeg te doen: verplaatsing van het hoofdveld, inrichting entree en parkeerplaatsen en inrichting plek oude kantine. Na afloop werd er gezamenlijk nog WK voetbal op het grote scherm gekeken. Wederom een zeer geslaagde avond.


 
 
Geen producten
Naar winkelwagen