IN MEMORIAM Hennie ter Braak

30-05-2018

IN MEMORIAM Hennie ter Braak

Op 29 mei jl. overleed, na een ernstige ziekte, op 68 jarige leeftijd onze beste vriend en gedurende een reeks van vele jaren trouw lid van onze vereniging Hennie ter Braak.

Hennie was een pure liefhebber van de voetbalsport. Vanaf zijn jonge jaren speelde hij al in diverse jeugdteams. Bij de overgang naar de senioren was hij jarenlang een vaste kracht  in het 2e elftal. Toen hij stopte met voetbal betekende dit niet het einde van de bemoeienissen met het voetbalgebeuren. Om goede grensrechters staat elke vereniging te springen. Hennie was zo'n man. Kende de spelregels en ofschoon bescheiden van aard was hij wel in staat op eenzelfde wijze zijn zegje te doen wanneer hij dit nodig achtte. Dat heet dan een prima kracht. Dat hij jarenlang een vaste supporter van ons 1e elftal was mag als vanzelfsprekend worden gezien.

Bij de bouw van ons Noabershoes kon worden vastgesteld dat het lidmaatschap van een voetbalvereniging ook andere verplichtingen geeft dan alleen het spelen met een bal. Hennie was timmerman van beroep en op hem werd steeds een beroep gedaan wanneer er weer een bouwproject op stapel stond. Gegeven de feiten dat er in de loop van de jaren een aantal kleedgelegenheden zijn gebouwd en verbouwd, zeker ook( na de brand in 1976) een tweetal clubgebouwen uit de grond werden gestampt en het verdere onderhoud uiteraard om vakkennis vroeg, mag worden afgeleid en vastgesteld dat Hennie steeds weer waardevolle bijdragen leverde. Dat hij verder nog regelmatig bardiensten in ons clubhuis vervulde mag niet onvermeld blijven.

We rouwen met zijn allen om het heengaan van Hennie. Zijn hiervoor vermelde activiteiten zijn van grote betekenis geweest voor het welzijn van onze club. Dat zal in onze herinnering blijven voortleven.

Namens het bestuur en leden van Rood Zwart wens ik echtgenote Diny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Dat Hennie mag rusten in vrede,

Gerard Bebseler

 

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen