DiaconAction: jongeren zetten zich in voor hun omgeving

25-03-2018

Het is een activiteit waarbij jongeren zich gaan inzetten voor mensen en de natuur in hun eigen leefomgeving. Zij zorgt ervoor dat jongeren zich bewust worden dat zijzelf een steentje kunnen bijdragen aan "het goede leven." Dat hun zorg en betrokkenheid op mensen en de natuur er toe doet. Voor jongeren is het heel stimulerend om mensen te ontmoeten die het goede voorbeeld geven, zoals o.a. bij de vereniging Rood - Zwart. 
Aan de leden van de vrijdagmorgenploeg werd gevraagd hun activiteiten op voormelde wijze voor het voetlicht  te brengen. Hiervoor werden een viertal jongens uit groep 8 van de basisschool Erve Hooyerink op vrijdagmorgen 23 maart j.l. aan onze werkgroep toevertrouwd. Ofschoon de leden van de ploeg iedere pedagogische scholing missen heeft hun veelal jarenlange ervaring er wel toe geleid dat de jongens kon worden bijgebracht hoe het verenigingsleven in elkaar steekt. Voorts welke initiatieven en bijdragen van de leden mogen worden verwacht om het geheel in stand te houden dan wel als het kan nog te verbeteren.

Het bekende gezegde "jong geleerd is oud gedaan" spreekt daarbij boekdelen. De inzet van DiaconAction is dan ook zeer te prijzen.

Het vele vrijwilligerswerk van onze leden bij het tot stand komen van het Naoberhoes is bekend.

Liefst 15.000 uren hebben onze eigen leden aan het project gewerkt. Klasse voorbeeld hoe we met elkaar voor mekaar niet alleen aan onze eigen vereniging maar aan de totale gemeenschap van Delden kleur en betekenis hebben gegeven. De hiervoor naar het leek goed ontwikkelde jongens  bij te brengen hoe inzetten voor mensen kan werken is dan geen moeizame opdracht.

Het uurtje activiteit bestond uitsluitend uit het harken van bladeren. Aan de inwendige mens werd ook ruime aandacht besteed. Onze aller Jan (Averdijk) was jarig geweest en om dat te vieren kwam er gebak op tafel. Toen een drietal leraressen van voormelde school ter plekke verschenen was er nog slechts één gebakje over. Een saamhorigheid om u tegen te zeggen drong tot de aanwezigen door. Het eerlijk samen delen is kennelijk geen vergane glorie.

Leden vrijdagmorgenploeg.

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen