Harold Pepers en Wim Koning ter Heege benoemd tot ereleden

21-11-2017

Maandagavond 20 november vond de 94e algemene ledenvergadering plaats van v.v. Rood Zwart. Een bijzondere vergadering want het was de eerste algemene ledenvergadering in het op 1 oktober jongstleden geopende nieuwe clubgebouw.

Tijdens de vergadering maakte voorzitter Robert Ros bekend dat ‘Het Noaberhoes’ de officiële naam zal zijn van het fonkelnieuwe multifunctionele gebouw op de buitensportaccommodatie aan de Langestraat.
De voorzitter noemde tijdens de goedbezochte bijeenkomst het nieuwe Noaberhoes een ‘Ode aan de vrijwilligers’.  

Hoogtepunt van de avond was de benoeming van Wim Koning ter Heege en Harold Pepers tot ereleden. 

De vergadering benoemde Wim Koning ter Heege tot erelid voor zijn vele verdiensten voor de club o.a. als bestuurder, trainer maar ook als kartrekker en voorzitter van Sportpark Plus. De commissie die de opwaardering van de accommodatie en de bouw van het Noaberhoes heeft uitgevoerd.

Overweldigend was het applaus van de vergadering op het voorstel om de afgelopen zomer overleden penningmeester Harold Pepers postuum tot erelid te benoemen. Harold Pepers heeft veel voor Rood Zwart betekend o.a. als keeperstrainer, bestuurder en kartrekker bij de jubileumfestiviteiten in 2013 in het kader van het 90 jarig bestaan. Verder had Harold Pepers een grote en belangrijke rol bij de totstandkoming van het Noaberhoes. Met de woorden ‘een voorbeeld voor alle Rood Zwarters’ overhandigde voorzitter Ros de plaquette aan de weduwe en familie van Harold Pepers. Een mooi, maar tegelijk ook emotioneel moment voor alle aanwezige Rood Zwarters. 

 

Voor alle foto's klik hier >>>

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen