Bestuursmededelingen

24-07-2017

In het laatste clubblad zijn abusievelijk de bestuursmededelingen niet vermeld, aangezien ze door een misverstand niet zijn aangeleverd. Hieronder volgen ze alsnog.

Invulling taken secretaris
Zoals bekend neemt Mark Ros de functie van penningmeester over van Harold Pepers. Dit betekent dat de functie van secretaris vacant is. Arjan Dijkmans (per 1-1-2017 gestopt als voorzitter TC) en Brenda ter Braak zullen tot aan de volgende algemene ledenvergadering de secretaristaken op zich nemen. Arjan als 1e en Brenda als 2e secretaris. Bij de algemene ledenvergadering kan dan eventueel de formele benoeming plaatsvinden.

Nieuwe naam vrouwenvoetbal in Delden: SVO Twickel
De voorbereiding op de samenwerking van VV Rood Zwart en SV Delden op het gebied van meisjes- en vrouwenvoetbal is in volle gang. Eind juni heeft de werkgroep Vrouwenvoetbal Delden de naam en de kleuren van het beoogde samenwerkingsverband bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat met ingang van komend seizoen de Deldense vrouwen en meisjes van 12 jaar en ouder samen gaan voetballen onder de naam "SVO Twickel", in een tenue met als hoofdkleuren blauw en zwart. De bedoeling is dat de besturen van VV Rood Zwart en SV Delden in de maand juli de samenwerkingsovereenkomst definitief kunnen bekrachtigen, zodat "SVO Twickel" vanaf september daadwerkelijk aan de nieuwe competitie kan gaan deelnemen.

Plannen Morsverenigingen en SBR.
Vanzelfsprekend volgen wij de plannen van de Morsverenigingen en de SBR ten aanzien van de plannen op De Mors op de voet. Als bestuur van Rood Zwart en beheerder van De Scheetheuvel willen wij ons niet te veel mengen in de discussie over de locatie van een nieuwe sporthal. Wel hebben we zeer veel vragen t.a.v. de financiering/subsidiering van de plannen op De Mors. Het gaat hier om zeer veel gemeenschapsgeld en met gemeenschapsgeld moet je kostenbewust, eerlijk en rechtvaardig omgaan. Dat hebben we ook aan de "politiek" duidelijk gemaakt.
 
 
Geen producten
Naar winkelwagen