DiaconAction: jongeren zetten zich in voor hun omgeving

19-11-2016

DiaconAction is een jaarlijkse activiteit waarbij jongeren zich gezamenlijk inzetten voor hun omgeving. Verspreid over heel Nederland bedenken groepen tieners en jongeren een eigen activiteit die ze als groep samen uitvoeren.

Het gaat hier om een project waarbij jongeren in actie komen voor hun kwetsbare medemens en tevens betrokken worden bij de zorg voor de natuur. DiaconAction zorgt er voor dat jongeren zich bewust worden van het feit dat zijzelf een steentje kunnen bijdragen aan het “goede leven” voor mens en milieu. Tevens ontdekken ze hoe verrijkend dat kan zijn. 

Aan de leden van de vrijdagmorgenploeg werd gevraagd hun activiteiten op voormelde wijze voor het voetlicht te brengen. Hiervoor werden een viertal kinderen uit groep 8 van de basisscholen op vrijdagmorgen 18 november j.l. aan onze werkgroep toevertrouwd.

Ofschoon de leden van de ploeg iedere pedagogische scholing missen heeft hun veelal jarenlange ervaring er wel toe geleid dat de jongeren kon worden bijgebracht hoe het verenigingsleven in elkaar steekt. Voorts welke initiatieven en bijdragen van de leden mogen worden verwacht om het geheel op een bepaalde manier in stand te houden dan wel als het kan nog te verbeteren. Het bekende gezegde ”jong geleerd oud gedaan” spreekt daarbij boekdelen. De inzet van  de organisatie is dan ook zeer te prijzen.

Het is bekend dat een sportvereniging zonder het werk van de vrijwilligers gewoon niet kan bestaan.
De jeugd eens even bij te brengen welke werkzaamheden zoal moet worden verricht vóór zij op de zaterdagmorgen dan wel middag hun partijtje kunnen spelen is van groot belang. De grote waarde van het bestuur in de club tot aan de man die de lijnen trekt en
 al het vele werk dat er nog tussenbeide komt. Het zal zeker zo zijn dat de ervaren jeugdleider dit wel zal doorgeven. In het onderhavige geval betreft het een viertal jongeren van wie slechts mag worden verwacht dat zij hun inmiddels verzamelde kennis van zaken aan hun leeftijd – dan wel teamgenoten zullen doorgeven.
Dan heeft de actie tot resultaat geleid.
De jongens leken ons daar pienter genoeg voor.

Dat het uurtje activiteit veelal bladeren harken betekende is nauwelijks nog van belang. Gezegd mag worden dat de jongeren goed hun best deden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Namens de vrijdagmorgenploeg
Gerard Bebseler 

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen