SportParkPlus haalt met obligaties ruim € 30.000,- op

20-10-2016

De SportParkPlus-commissie is de obligatiehouders zeer erkentelijk en dankte hen afgelopen zondagmiddag voor de financiële ondersteuning. Na het officiële moment genoten de aanwezigen in een informeel samenzijn van een hapje en een drankje, en spraken ze nog lang na over de bouw van de multifunctionele voorziening op het SportParkPlus.

De obligaties ten behoeve van de aanvullende financiering werden afgelopen zondag in de huidige kantine van Rood Zwart officieel ondertekend en uitgereikt. De inmiddels uitgegeven obligaties hebben een totaal bedrag van ruim € 30.000,-. Het beoogde bedrag van € 50.000,- is daarmee binnen handbereik. “Het succes van de obligatielening toont aan dat heel veel Deldenaren het SportParkPlus een warm hart toedragen”, geeft Rood Zwart voorzitter Robert Ros aan. “We zijn heel blij met deze steun, want hierdoor zijn we in staat een mooie voorziening voor Delden tot stand te brengen.”

Leden en vrijwilligers van de Deldense voetbalvereniging Rood Zwart kijken constant naar mogelijke acties die de bouw van het Noaberschapshoes op SportParkPlus financieel steunen. Rood Zwarter Wilfried Oude Groeniger opperde het idee om financiële bijdrages binnen te halen door middel van obligaties. De rentevrije obligaties zijn verkrijgbaar in de waarden van € 250,- en € 1.000,- en kennen een looptijd van maximaal 10 jaar. Dit plan werd warm ontvangen, al snel toonden vele betrokkenen van het SportParkPlus hun belangstelling.

Aan het einde van het jaar moet het Noaberschapshoes van SportParkPlus wind- en waterdicht zijn. Het ziet er naar uit dat deze doelstelling gehaald gaat worden. Naast de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren wordt het voortvarende verloop van de realisatie mede mogelijk gemaakt door de uitgaves van obligaties. De teller voor de rentevrije obligatieleningen voor het SportParkPlus staat inmiddels op € 30.000,-.

   

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen