Update (14/10) info over voetballen op kunstgras

15-10-2016

Update KNVB (14/10):

Beste bestuurder,
We merken dat er nog steeds vragen leven over het gebruik van kunstgras met rubbergranulaat. Langs deze weg informeren we jullie over het feit dat we alle informatie m.b.t. dit onderwerp gebundeld hebben op
KNVB Assist. Informatie die ook bruikbaar is om jullie leden te informeren.
Graag benadrukken we nogmaals dat uit meerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, en dat er op de betreffende velden gespeeld kan worden. De KNVB is wel tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte termijn.

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal KNVB


Eerder nieuws:


Kunstgras met rubbergranulaat: wat nu?

Het televisieprogramma Zembla besteedde op 5 oktober aandacht aan het gebruik van SBR rubbergranulaat in kunstgrasvelden bij sportverenigingen. De samenstelling van de rubberkorrels staat nu ter discussie. De korrels, waar onder meer gemalen autobanden in zitten, kunnen mogelijk gezondheidsproblemen geven. Ruim 90% van alle circa 2.000 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland, is ingestrooid met SBR rubber.

Welk onderzoek is er gedaan?

Zoals in veel gemeenten, liggen er in Hof van Twente ook velden die zijn ingestrooid met SBR rubberkorrels. Hof van Twente heeft er 9. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het RIVM hebben naar aanleiding van het onderzoek aangegeven geen belemmeringen te zien voor het gebruik van SBR rubber. Daarom heeft de gemeente Hof van Twente besloten om ook dit type instrooimateriaal te gebruiken.

Wordt er nieuw onderzoek uitgevoerd?

Door de nieuwe ontwikkelingen heeft de Europese Commissie aan het EHCA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van het rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Wat is de situatie in Hof van Twente?

In Hof van Twente ligt op de volgende velden kunstgras met rubbergranulaat:

- sportpark ’t Piepwillem (VV Twenthe), 2 velden
- sportpark ’t Doesgoor (SV Hector) 1 wedstijdveld en 1 oefenhoek
- sportpark Heeckeren (GFC)1 oefenhoek
- sportpark Scheetheuvel (Rood Zwart)1 veld
- sportpark de Mors (SV Delden) 1 veld
- sportpark Endemansdijk (Sportclub Markelo)1 veld
- sportpark Rupertserve (WVV) 1 veld

De andere kunstgrasvelden in Hof van Twente zijn zandvelden of zijn ingestrooid met een ander materiaal (kurk).

Waarom worden rubberkorrels gebruikt?

De rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt vaak gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden.

Wat doet de gemeente Hof van Twente?

Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt, dat er onacceptabele gezondheidsrisico's zijn, dan zullen de eisen worden aangepast. Zo ver is het nog niet. Ook de gemeente Hof van Twente ziet de resultaten van de Europese commissie met veel belangstelling tegemoet. Wij willen uiteraard graag weten hoe het precies zit. Of en wat er eventueel met deze velden zou moeten gebeuren, kan worden bepaald nadat de uitkomsten van het onderzoek van de Europese commissie bekend zijn.

Vragen?

Hebt u vragen, neem dan contact op met Clemens Volker, beleidsmedewerker accommodaties bij de gemeente Hof van Twente, telefoonnummer (0547)857320 of mailadres: c.volker@hofvantwente.nl

 

Toevoegingen:


* RVIM

Verklaring Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft gisteren in een verklaring het volgende aangegeven:

Sporten op kunstgrasvelden

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.”


* KNVB

Er kan komend weekeinde gewoon gevoetbald worden op kunstgras.

Eerder deze week ontving Rood Zwart onderstaande brief van KNVB directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee:

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico's van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico's met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl >>>.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen