Erve Odink

25-06-2016

In november 2011 heb ik, Gerhard Bebseler, op verzoek van de commissie Sport Park Plus, bij de stichting Twickel getracht wat gegevens te verkrijgen over de boerderij genaamd Erve Odink en de omliggende gronden waarop ons huidige sportcomplex is gelegen. Bij het graven voor de fundering van het nieuwe clubgebouw komen voorwerpen e.d. te voorschijn die er duiden dat er in de omgeving moet zijn geleefd en dat blijkt uit het onderzoek van destijds juist te zijn. Ooit stond er dus de boerderij genaamd Odink. Ter wille van de actualiteit  lijkt het me interessant wat dieper in het verleden te duiken en in het kort mijn bevindingen van destijds op deze moderne wijze aan onze leden en verdere belangstellenden door te geven.

De boerderij voornoemd was tot 25 april 1842 in het bezit van een zekere Gradus Ten Zijthof. Ze werd  op die datum bij "akte van transport" overgedragen aan de heer J. D. C.van Heeckeren ( Twickel.) Genoemde ten Zijthof blijft wel huurder tot 12/9- 1861. Daarna komt de fam. Slaghekke als huurder in beeld. In 1897 is dat Jan Hendrik Slaghekke. Op 11 november 1939 wordt het pachtcontract met diens weduwe A.Slaghekke - Nijhuis opgeheven. De boerderij wordt afgebroken en de bijhorende gronden verpacht aan omliggende huurders van Twickel o.a. de heer Doeschot. De moeizame wijze waarop de pachtovereenkomst van de grond( waarop een tweetal velden t.b.v. onze vereniging in 1978 worden aangelegd) wordt overgedragen aan de gemeente Stad Delden is bij de ouderen onder ons nog wel bekend.

Op 11 maart 1948 komt onze vereniging voor het eerst in beeld. Destijds was het een z.g. omnium vereniging met een afdeling voetbal, handbal, gymnastiek en wandelsport. Een hoofdbestuur had naar mijn mening in die tijd volmacht voor het aangaan van verplichtingen. Het huurcontract voor de grond waarop ons eerste speelveld is aangelegd is gedateerd 4 juni 1948. De aanleg van de overige velden volgden in resp. 1962 en zoals hiervoor al aangegeven in 1978. De pracht medewerking van resp. Stichting Twickel, de gemeente Stad - Delden en pachter de heer Wes komt weer even in beeld. Tot zover!

 

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen