De kop is eraf; we zijn begonnen!

17-06-2016

Week 24-2016 is dé week waarin dan eindelijk letterlijk de eerste stappen zijn gezet voor de bouw van ons nieuwe clubhuis “Het Noaberschaphoes”. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van onze vereniging.

Na ontelbare voorbereidingen, giga veel rekenwerk, op enig moment een heroriëntatie, is het dan toch zover. De grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw zijn opgepakt. Na de vaststelling van het bouwvlak, het slaan van piketpaaltjes, bepalen van de hoogte, het frezen van de grasmat, kon de graafmachine “zijn slag slaan”. Vrijdag 17 juni is de bouwput uitgegraven en zijn voorbereidingen in gang gezet voor het plaatsen van de fundering.

Vincent Kenkhuis is als een van de kartrekkers van de SportparkPlusCommissie intensief betrokken. Als een soort projectleider heeft hij met direct betrokkenen een voortvarend tijdsplan van alle werkzaamheden in kaart gebracht, waarbij van meet af aan al vrijwilligers ingezet zullen worden, naast de professionele bouwers. Vincent zal een strakke monitoring handteren om daarmee alles in goede banen te leiden.
In het komende jaar zullen, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, telkens veel clubvrijwilligers in beeld komen en hun bijdrage leveren.
De coördinatie daarvan ligt bij Nico Bloem i.s.m. de SportparkPlusCommissie. Hij zal de lange lijst met namen van Rood Zwart clubmensen veelal raadplegen op de momenten dat het nodig zal zijn.
Vrijwilligers kunnen ook met hem contact opnemen als er vragen omtrent inzetbaarheid e.d. zijn. (
n.bloem@outlook.com / mob. 0622933609)

Zoals gemeld; de komende weken ligt de focus op de fundatiewerkzaamheden. Gevolgd door vele opeenvolgende activiteiten om te komen tot de voltooiing van ons nieuwe clubhuis “het Noaberschaphoes” medio 2017, waarmee een lang gekoesterde wens uiteindelijk in vervulling zal gaan.

Vanaf deze plek worden alle bouwers, alle extern betrokkenen, alle toeleveranciers, alle belangstellenden, heel veel succes en vooral ook veel plezier gewenst met de totstandkoming van dit unieke project van onze club Rood Zwart.
Blijf de website van Rood Zwart volgen om up-to-date te blijven en de bouwactiviteiten te kunnen volgen.

   

    


 
 
Geen producten
Naar winkelwagen