Vrijdagmorgenploeg 25 jaar

28-05-2016

Toen ik enkele dagen geleden tijdens de koffiepauze het 25-jarig bestaan van onze ploeg aankondigde, waren de reacties van de aanwezigen dermate lauw dat ik me hierover verbaasde.
De vraag wat bedoel je hiermee werd nog net niet gesteld, zelfs het grootste feestnummer was niet van plan er vast maar eentje op dit toch heugelijke feit te gaan nemen.
Maar nu  de  bouw van het “Naoberschaphoes” er aan zit te komen kan het naar mijn oordeel geen kwaad met de ervaring in het verleden even naar de naaste toekomst te blikken.

Hoe en om welke dringende reden de ploeg in het jaar 1991 werd opgericht heb ik in de jubileumuitgave van ons clubblad t.g.v. het 90 jarig bestaan al eens uiteen gezet.
Een korte samenvatting van de vele werkzaamheden mag ook nu niet ontbreken.

Het grote karwei, te weten de bouw van nieuwe kleedkamers, is al jaren lang achter de rug, maar desondanks staat het eelt bij velen van de ploeg nog in de handen.
De kleedkamers hebben wekelijks een onderhoudsbeurt nodig, vegen schoffelen en harken is uiteraard ook regelmatig aan de orde. De lijnen moeten op een viertal speelvelden worden getrokken, houtwallen dienen te worden geschoond en de doelen op de trainingsvelden worden gerepareerd, geplaatst of worden herplaatst. Incidenteel volgen dan klusjes zoals het plaatsen van speeltoestellen en hekwerken, besproeiing van de velden gedurende de zomerdag en wat dies meer zij.
De grote inzet van onze Frans, vaak de hele week door, is van een groot gewicht. Dikwijls wordt voor allerlei andere werkjes een beroep gedaan op de mensen van de onderhoudsploeg, waarvan men denkt dat ze overal verstand van hebben en ook bereid zijn de klussen te klaren. Natuurlijk is er naast werkkracht ook het nodige vernuft aanwezig om de vervulling van alle taken naar behoren te kunnen verrichten.
De oprichter van de ploeg Hennie Keizer(Anoul) is al vele jaren door omstandigheden niet meer inzetbaar. De werkers van het eerste uur zijn nu ook gemiddeld zo'n 20 jaar ouder. Dit betekent dat zij eind zeventigers en enkelen al tachtigers zijn. De vermoeidheid gaat bij hen dan eerder in de botten zitten. Maar de animo is er nog en met zijn allen menen we nog steeds een waardevolle bijdrage te leveren voor het goed functioneren van het verenigingsleven.

Na voormelde uitleg en de a.s. bouw van het clubgebouw zal het duidelijk moeten zijn dat zich op korte termijn meer werkkrachten dienen te gaan melden. We vragen niet om gediplomeerde krachten, maar slechts om mensen die minstens een hamer, hark, schop of "greep" kunnen vasthouden en er ook nog mee kunnen werken. Uiteraard is vakmanschap, in welk beroep dan ook, mooi meegenomen.

Genoeg over het verleden. Nu naar het heden.
Zoals al aangegeven gaat de bouw van het “Naoberschaphoes” binnenkort van start. De planning loopt vast als zich geen medewerkers melden. Dat mag, maar behoeft niet, via onze ploeg.
De leuze: Met elkaar voor elkaar, is voor vast in onze brein opgeslagen.
Ik wil er graag nog eentje aan toevoegen, te weten: Geen woorden maar daden.
Beste mensen, meld je aan en werk mee. Met en naast elkaar kunnen we dan de voltooiing van het gebouw en het aangegeven jubileum gaan vieren. Zonder trots geen resultaat. We gaan er met zijn allen voor.

Gerard Bebseler 

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen