Rood Zwart gaat van start met ‘Noaberschaphoes’

24-05-2016


Leden investeren fors in gemeenschapsvoorziening voor Delden


De leden van de voetbalvereniging Rood Zwart hebben gisteren hun akkoord gegeven voor de bouw van een nieuw ‘noaberschapshoes’. Het gaat hier volgens voorzitter Robert Ros om een multifunctionele en duurzame gemeenschapsvoorziening, waar een groot deel van de Deldense samenleving in de komende decennia profijt van zal hebben.
Na het principe- besluit dat de leden in 2014 al namen, kan de schop nu definitief de grond in.

Met het nieuwe ‘noaberschapshoes’ is een investering van ruim een miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt door de voetbalvereniging opgebracht uit eigen middelen, een forse lening, eigen zelfwerkzaamheid, subsidies en sponsoring. Om het laatste tekort van één ton weg te werken, hebben de leden gisteren ingestemd met de uitgifte van obligaties. Deze uitgifte moet EUR 50.000 opbrengen. Het restant moet uit sponsoring en subsidies worden opgehaald.

Het beroep op onze leden is daarmee groot en noodzakelijk, erkent penningmeester Pepers: “Zonder de inzet van onze leden en vrijwilligers, is een project als dit niet te trekken. Ons clubmotto is ‘met elkaar, voor elkaar’. Dat werkt in Delden nog steeds. Ieder lid of vrijwilliger draagt zijn eigen steentje bij. Ieder naar eigen vermogen. De sterkste schouders, de zwaarste lasten. De ene is hier goed in en de ander daar. Degenen die een financiële bijdrage niet kan missen, weten op een andere wijze wel een bijdrage te leveren. Het gaat er om samen iets moois tot stand te brengen voor ons zelf en voor onze kinderen.”

Eind vorig jaar moest Rood Zwart nog een pas op de plaats maken met de voortgang van haar plannen. Een financieel gat tussen de bouwkosten en beschikbare middelen maakte het noodzakelijk om de tering naar de nering te zetten. "Met vereende krachten zijn er in de afgelopen maanden evenwel slimme bezuinigingen doorgevoerd zonder het bouwconcept, de toegankelijkheid en de multifunctionaliteit geweld aan te doen", aldus voorzitter van de Sportparkplus commissie Wim Koning ter Heege. "Daarnaast is er keihard gewerkt aan extra budget en aan kostenbesparingen door zelfwerkzaamheid en uitvoeren in eigen beheer".

Het nieuwe ‘noaberschaphoes’ zal onder meer fungeren als het nieuwe onderkomen van de voetbalvereniging Rood Zwart. Naast Rood Zwart maken ook de scholen, ouderenorganisaties, buitenschoolse opvang La Luna, het Rode Kruis,  Voetbalschool Oost, de Oranjevereniging en diverse trainingskampen gebruik van de accommodatie.  Het nieuwe ‘noaberschaphoes’ maakt onderdeel uit van het masterplan Sportparkplus.  “In dit masterplan willen we de verbinding zoeken met organisaties en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en sport", aldus voorzitter Ros. "Zo willen we een ontmoetingsplek creëren in een mooie groene omgeving."  


 
 
Geen producten
Naar winkelwagen