Gerda Meier benoemd tot erelid op jaarvergadering 2015

11-11-2015

Maandagavond 9 november 2015 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij v.v. Rood  Zwart.
Om 20.15 uur heette voorzitter Robert Ros eenieder in het goed bezette clubgebouw van harte welkom. Allereerst werd  er één minuut stil gestaan bij diegene die v.v. Rood Zwart het laatste jaar zijn ontvallenen.

Vervolgens waren er enkele mededelingen en werd de microfoon overgedragen aan penningmeester Harold Pepers om de financiële zaken bekend te maken. Middels een korte en heldere toelichting konden de aanwezigen in de zaal concluderen dat Rood Zwart er financieel gezond voor staat  en klaar is voor de toekomst. Dit werd nogmaals bevestigd door de kascommissie. Omdat 2 leden van de kascommissie niet meer herkiesbaar zijn, boden zich spontaan 2 nieuwe leden aan: Herman Weijenborg en Gerard Baake. Zij vervangen Herman Efftink (niet herkiesbaar) en Bennie Sander, die onlangs veel te vroeg is overleden.

Daarnaast werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen, namelijk Jeroen Vos (activiteiten / vrijwilligerszaken) en Binne Visser (vrouwenvoetbal). Harold Pepers (penningmeester) en Peter Volmer (bouwcommissie) werden herkozen. Jeroen Vos neemt de functie over van aftredend bestuurslid Han Blanke en bedankte hem voor de manier waarop hij jarenlang met erg veel enthousiasme en bevlogenheid zijn diensten heeft bewezen. De kreet “Met Elkaar, voor Elkaar” is dankzij Han een begrip geworden binnen de club.

Na de pauze komen o.a. diverse vacatures voorbij en wordt gevraagd naar de inzet van iedereen.
Heb je interesse? Meld je aan via info@roodzwart.nl voor bijv. de Jeugdcommissie, Technische commissie, Sponsorcommissie of PR commissie.

De microfoon wordt inmiddels overgedragen aan nieuw bestuurslid Binne Visser die zich voorstelt aan de aanwezigen en vervolgens de stand van zaken m.b.t. het vrouwenvoetbal kenbaar maakt.
Na een jaar van teleurstelling en herstructurering kan gesteld worden dat er weer groei zit in het vrouwenvoetbal bij Rood Zwart  en dat reeds meer dan 20% van de spelende leden een meisje of vrouw is. Naast de sportieve visie wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke kant en worden er duidelijke doelstellingen opgesteld.

Wim Koning ter Heege neemt vervolgens als voorzitter van de Sportpark+ commissie het woord.
Hij geeft o.a. de stand van zaken m.b.t. het nieuw te bouwen multifunctionele clubgebouw. Voordat de schop hiervoor de grond in gaat, is er nog nader onderzoek nodig. Door weloverwogen financiële en strategische keuzes wordt dit door Wim op een juiste manier onderbouwd. Dit krijgt op een later tijdstip een verder vervolg. Daarnaast is er aandacht voor alles wat al wel gerealiseerd door eigen werkzaamheden: gehele renovatie van de kelder, de fietsenstalling  en fietsentree, gift van het Oranjefonds á € 25.000 , diverse subsidieaanvragen en toekenningen, etc. Ook hierin is Rood Zwart op de goede weg. En dit mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers waarbij de focus ligt op exploitatie van het sportpark voor de gehele Deldense gemeenschap.

Daarna is het woord aan Gerard Baake die de Topscorerbokaal 2014-2015 uitreikt. Tom Koens eindigde als 3e, Hans Klaver werd 2e (ivm zijn afwezigheid neemt Ben Visschedijk de prijs in ontvangst) en de winnaar werd Els de Witte van de vrouwen ZA1, dus voor het eerst een dame op het topscorerpodium!
        

Ook was er nog eenmaal de microfoon voor Han Blanke, dit keer om een vrijwilliger in het zonnetje te zetten.
Ook dit is een unicum binnen de club. Voor het eerst een dame als erelid en meer dan verdient: Gerda Meier. Al 25 jaar kantinebeheerder samen met haar man Jan. Daarnaast als kookdame mee op het 1e zomerkamp in 1965 waarna er nog vele zullen volgen. Zomaar 2 voorbeelden van hetgeen Gerda betekent voor onze club.

         

Tot slot, na de rondvraag, een vaste traditie:  nestor (75 jaar lid!) Gerard Bebseler spreekt de zaal toe met mooie en lovende woorden en dankt iedereen voor zijn/haar inzet het afgelopen jaar. 

        

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen