Herman Weijenborg benoemt tot erelid tijdens Alg Leden Verg

21-10-2014

Goed bezochte jaarvergadering geeft positief beeld over het reilen en zeilen binnen Rood Zwart!

Maandag 20 oktober jl. werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ook wel jaarvergadering genoemd) gehouden. De leden waren ook dit jaar in groten getale naar het clubgebouw aan de Langestraat gekomen en hoorde voorzitter Robert Ros in zijn opening kort stilstaan bij het afgelopen seizoen, in het bijzonder het kampioenschap van het 1e elftal. Zoals altijd werd de opening afgesloten met een moment stilte voor de afgelopen jaar overleden leden.

Na het jaarverslag van de secretaris en de notulen van de vorige jaarvergadering, deed penningmeester Harold Pepers verslag van de geldstromen binnen club en kon de leden een batig saldo tonen. De bestuursverkiezing was dit keer een wat uitgebreider agendapunt, naast de herverkiezing van bestuurslid Technische Zaken Arjan Dijkmans en secretaris Mark Ros, zijn Brenda ter Braak en Jelle de Vries gekozen tot bestuurslid kantinezaken. Zij zullen deze (omvangrijke) taak met z’n tweeën gaan uitvoeren in een “duobaan”! Tot slot waren jeugdvoorzitter Erik Fransen en bestuurslid commerciële zaken Ferry van Sluijters aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Robert Ros stond kort stil bij de werkzaamheden en prestaties van beide heren en dankte hen namens het bestuur en de leden voor hun inzet.

Als intermezzo bracht Nico Bauhuis de ruim 100 aanwezigen uitbundig aan het lachen met zijn ludieke opmerkingen over de reclameboodschappen in het plaatselijk weekblad. 

Direct na de pauze vond de uitreiking van de Topscoorderbokaal (mede mogelijk gemaakt door Restaurant de Sevenster ) plaats. Organisator Gerard Baake had in Wout Weghorst (speler van Heracles Almelo) een prominente gast gevonden die de prijs wilde uitreiken. Na een kort interview met Wout werd de ranglijst bekend gemaakt. De top 4 bestond uit; 4e Hans Klaver RZ8 met 20 doelpunten, 3e Colin Monteiro RZ1 met 21 doelpunten, 2e Folkert Stijnenbosch RZ1 met 34 doelpunten en als 1e is afgelopen seizoen Kay Winter van RZ7 geëindigd met maar liefst 43 doelpunten! Naast de felicitaties, mochten zij allen een leuke attentie uit handen van Wout Weghorst ontvangen.

 Vervolgens ging de voorzitter in op de ontwikkelingen rondom het veranderde alcoholbeleid en wat dit concreet voor de sportkantine betekent. Wegens het vertrek van de jeugdvoorzitter en 2 andere commissieleden is de jeugdcommissie tijdelijk ietwat onderbezet. Robert gaf aan dat er achter de schermen al wordt gewerkt aan een herverdeling van taken en een herinrichting van de jeugdcommissie. Dit jaar werd er, op een uiterst korte samenvatting van de huidige stand van zaken na, niet ingegaan op de Sportparkplus plannen, hierover zal in de buitengewone algemene ledenvergadering op 17 november a.s. uitgebreid gesproken worden.

Bestuurslid Veld- en Wedstrijdzaken Peter Volmer reikte vervolgens de Fair Play prijs seizoen 2013-2014 uit aan Rood Zwart zaterdag 2, een team wat zich volgens Volmer uitermate goed zelfstandig weet te redden, daarbij erg goed presteert op de velden en bovendien ook nog aardig wat vrijwilligerswerk op zich neemt. Waarvoor hulde!

Hoogtepunt van de vergadering was toch wel de benoeming van Herman Weijenborg tot erelid van de vereniging! Bestuurslid vrijwilligerszaken Han Blanke nam de aanwezigen in een korte uiteenzetting mee door de Rood Zwart loopbaan van Herman, ondersteund door diverse foto’s en zelfs een filmpje. Van leider bij diverse teams tot kantinemedewerker, van consul tot “kamphoofd” bij het jaarlijkse jeugdkamp en uiteraard masterspeaker bij diverse gelegenheden en activiteiten, Herman doet werkelijk van alles voor de club. Tot slot vroeg Blanke de leden met het voorstel van het bestuur om Herman tot erelid te benoemen in te stemmen. Dit werd middels luid applaus aangenomen.

Na de geslaagde vergadering was er gelegenheid voor de aanwezigen het kersverse erelid te feliciteren en werd er nog even gezellig nagepraat, alvorens men met een goed gevoel huiswaarts keerde!

        

Alle foto's van deze avond zijn te bezichtigen, klik hier >>> 
 
 
Geen producten
Naar winkelwagen