In memoriam: Gerard Bruins

08-08-2014

Het leek wel op een soort aanslag op mijn gemoedstoestand toen mij op zondag 3 augustus j.l. ter ore kwam dat onze aller Gerard Bruins twee dagen voordien was overleden. Hij bereikte de leeftijd van 85 jaar.

Was men in het verleden wat nauw betrokken bij de activiteiten in onze vereniging, dan kwam men ook Gerard tegen, veelal in de beste stemming en ook uitstralend dat er in de gehele omgeving geen betere club was dan zijn geliefde Rood – Zwart.

Hij was dan ook vanaf zijn jeugdjaren betrokken bij het voetbalgebeuren in onze club. Ik herinner me dat hij in het begin van de vijftiger jaren na een wedstrijd van het 1e elftal water pompte voor de leidingen in het uit betonplaten bestaande kleedgebouw. Met een koud straaltje water mochten de spelers dan  hun bezwete lichamen van de modder ontdoen. Gerard had veel plezier in het werk en de voldoening van zijn arbeid stond dan ook van zijn gezicht af te lezen.

De belangstelling van Gerard voor Rood – Zwart hield gelijke tred met de groei van de club. Altijd keurig door zus Dientje in het pak gestoken, met daarbij glimmende schoenen, kon hij het toch niet laten vóór aanvang van een  wedstrijd een penalty te nemen. Kennelijk was een minder schone zakdoek voor hem niet zo erg dan smerige schoenen. Want na de altijd benutte penalty poetste hij met die zakdoek dan weer de schoenen op glans. Na de voorstelling stak Gerard dan een duim omhoog en reikte hij de hand aan de verslagen doelman.

Gerard vroeg vaak naar de bekende weg. “Waar moeten we zondag tegen”was een veel door hem gestelde vraag. Wanneer men hem dan vertelde het niet te weten, somde hij dan wel het nagenoeg gehele programma op. Dat ook nog met een glunderend gezicht. Hij was gewoon de supporter bij uitstek. Zowel bij het veld- en in vroegere jaren ook het zaalvoetbal was hij present. Indien mogelijk zat hij op de tribune, zodat hij zijn haardos voor de regen kon sparen.

Voor de uitwedstrijden was er alom bereidheid Gerard in de auto mee te nemen. Bij de betreffende club stak hij dan een bezoek af aan het clubgebouw. De meeste beheerders kenden hem en waren niet te beroerd gratis een consumptie te schenken. Alleen al de wijze waarop hij het glas naar de mond bracht was een teken dat die consumptie hem goed smaakte. Was cola aanvankelijk zijn geliefde drank, in latere jaren stapte hij naar spa rood over.

Gerard was verzot op clubbladen, foto’s, speldjes en vaantjes van een club. Ook stond hij graag op de foto. Hij was er meestal wel bij als hij bij bv. feestelijke gelegenheden een fotograaf in het vizier kreeg. Verder was hij vriendelijk van karakter. De meeste Deldenaren zullen wel de handen met hem hebben geschud. Op bruiloften en partijen trad Gerard met zijn unieke talent vaak op de voorgrond. De echte voetbalstampers kwamen vlot uit zijn keel en hij wist dan op zijn eigen wijze de feestgangers in de beste stemming te krijgen.

Toen Gerard een twintig tal jaren geleden zijn werkkring bij de SWB verliet, meldde hij zich bij de onderhoudsploeg op de vrijdagmorgen.  Vooral het kruien met bladeren en onkruid had zijn voorkeur.  Vaak schudde hij dan zijn hoofd wanneer door de inspanningen het klamme zweet vanuit zijn haardos over het voorhoofd stroomde. Gerard was bij dit alles goed gehumeurd, netjes in taal en antwoord. Gewoon een enorm fijne vent, een sieraad voor onze club. Dat hij naast onze sympathie ook die van de meeste Deldenaren wist te verkrijgen, is gebleken op zijn 65 jarige verjaardag toen de grote sporthal in de Reigerstraat in feite te klein was om alle bezoekers te herbergen.

De laatste jaren van zijn leven bracht Gerard door in resp. het tehuis De Wieken en  het verzorgingstehuis St. Elisabeth. Zijn gezondheidstoestand verslechterde geleidelijk aan dermate dat het einde van zijn leven niet geheel onverwacht kwam.

Namens het bestuur en de leden van Rood – Zwart wens ik de familie van Gerard veel sterkte bij het verwerken van het verlies. Dat Gerard mag rusten in vrede.

                                                                                                             Gerard Bebseler.

 

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen