Sportparkplus, met en voor mekaar

20-07-2014

De voorbereidingen voor de realisatie van onze nieuwe clubgebouw, onderdeel van het masterplan Sportparkplus, zijn in volle gang. Naast ontwerp en inrichting, zullen er natuurlijk ook fondsen geworven moeten worden. Met een geraamde begroting van ruim 800.000 euro is het duidelijk dat de verstrekte subsidie van bijna 150.000 een prachtige bijdrage is, maar er moet uiteraard meer gebeuren.

Zoals wellicht bekend, is Rood Zwart niet armlastig en kan dan ook uit eigen zak het nodige bijdragen. Rood Zwart wordt overigens (ook extern) als bijzonder financieel gezond beschouwd. Hiervoor verdienen onze besturen en in het bijzonder de penningmeester(s) de complimenten.

Aan een gezonde vereniging wil een bank best geld lenen.

Een vereniging, als de onze, wil echter geldleningen zoveel mogelijk beperken. Rente en aflossing gaan immers te laste van de exploitatie. Later dit jaar zullen wij u informeren over welke voorwaarden in acht genomen worden alvorens over een investering te kunnen beslissen.

Wat nu speelt is dat we vanaf september 2014 starten met verscheidene acties om de zogenoemde 4de geldstroom in te gaan vullen. Deze stroom is opgebouwd uit:

·         Zelfwerkzaamheid
·         Sponsoring
·         Acties
·         Overige fondsen

Totaal hopen we in de 4de geldstroom zo’n 150.000 euro te genereren. Dit is een heel bedrag, maar we zijn een creatieve vereniging met ongekende mogelijkheden, connecties en bovenal betrokken Rood Zwarters. Dit is in ieder geval hetgeen ons als commissie keer op keer verrast en zeker ook enthousiasmeert. Voor nagenoeg alles wat we tot dusver hebben gedaan, zijn mensen en organisaties via onze eigen Rood Zwart kanalen bereid gebleken pro deo de werkzaamheden te verrichten. Alvast oprechte dank daarvoor!

Met vereende krachten moet het ons ook lukken, om met medewerking van de samenleving om ons heen, aan het streefbedrag te komen!

Vooraf hebben we echter wel gesteld dat zoals het tot dusver is gegaan, ook de “code” voor de toekomst moet zijn. Een code in het belang van Rood Zwart, maar ook met duidelijkheid naar een ieder: of het nu een vrijwilliger, een sponsor of andere betrokkene betreft.

De Code:

·         Wij streven voor Rood Zwart het beste resultaat na
·         Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen
·         We bouwen voor de toekomst
·         Compromissen zijn onvermijdelijk (evenals teleurstellingen)
·         Alles gaat pro deo (zonder financiële genoegdoening).
·         Indien er wel een financiële genoegdoening wordt gewenst, dient dit voorafgaande aan de activiteitschriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na akkoord van de penningmeester kan men hierop een beroep doen

Met vriendelijke groeten en al vast een prachtige vakantie gewenst.

Sportparkplus

      

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen