Alg ledenvergadering goed bezocht - incl. de foto's

28-10-2013

Maandag 28 oktober jl. werd bij Rood Zwart de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ook wel jaarvergadering genoemd) gehouden. Een kleine 100 leden waren naar het clubgebouw aan de Langestraat gekomen en hoorde voorzitter Robert Ros in zijn opening kort stilstaan bij de diverse resultaten en activiteiten van afgelopen seizoen, in het bijzonder het 90-jarig jubileum. Zoals altijd werd de opening afgesloten met een moment stilte voor de afgelopen jaar overleden leden.

Voor een extra agendapunt gaf de voorzitter het woord aan bestuurslid Commerciële Zaken Ferry van Sluijters. Hij presenteerde de nieuwe kleding die de jeugd zal krijgen na de winterstop dit seizoen. Een volledig nieuw tenue incl. trainingspak en tas wordt aan de jeugdleden beschikbaar gesteld en de huidige kleding zal worden gedoneerd aan 2 goede doelen, te weten; Need & Care Foundation en stichting Muli Shania (wat overigens “hoe gaat het met jou” in het Zambiaans betekent).
Aansluitend mocht hij aan Marijke Schmand van Stichting KiKa een cheque van maar liefst € 1.000,- overhandigen!

Na het jaarverslag van de secretaris en de notulen van de vorige jaarvergadering, deed penningmeester Harold Pepers verslag van de geldstromen binnen club. Tijdens de bestuursverkiezing zijn voorzitter Robert Ros en jeugdvoorzitter Erik Fransen herkozen voor een nieuwe periode. Voorzitter Ros ging vervolgens in op de ontwikkelingen rondom het veranderende alcoholbeleid en dat hier gezamenlijk met de andere voetbalclubs in de Hof en de wethouder van Zwanenburg over gesproken is en verder zal worden hoe dit nieuwe beleid handen en voeten te geven binnen de vereniging, maar ook binnen de gemeente. Tevens benoemde hij dat de PR-commissie de afgelopen 1,5 jaar (voornamelijk “achter de schermen”) erg druk was geweest met de nieuwe huisstijl, website en alle jubileumactiviteiten. Naast de vele actieve vrijwilligers, sprak Robert  een bijzonder woord van dank uit aan Straver Reclame en Vormgeving en Drukkerij van Marle voor hun bijdragen voor het jubileum!
Jeugdvoorzitter Erik Fransen gaf vervolgens een korte terugblik op de bij de jeugd georganiseerde activiteiten de afgelopen jaren. Hij lichtte de jaarlijkse fietsverlichting controle, de beschikbare trainingsstof voor niet-selectie teams, scheidsrechterscursus en RESPECT & Positief Coachen campagne verder toe en gaf aan dat het eigenlijk best bijzonder is dat er bij Rood Zwart zoveel activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden. “Dit nemen we vaak als “vanzelfsprekend”, omdat het dat door de fanatieke inzet van vele vrijwilligers, inmiddels is geworden”. Daar mag Rood Zwart volgens Fransen bijzonder trots op zijn!

Aansluitend ging Wim Koning ter Heege als voorzitter van de Sportparkplus commissie daarna verder in op de stappen tot nu toe en stappen nog te gaan in het ambitieuze project.
Afgelopen jaar is er veel geïnventariseerd van wensen/eisen uit eigen geledingen, is er veel (onderzoeks)werk verricht op subsidiemogelijkheden, duurzaamheidaspecten, multifunctionaliteit, enz. voor het nieuw te bouwen clubgebouw. Wim gaf aan dat de 1e fase (aanpassingen entree) nog in uitvoering is, binnenkort wordt gestart met het aanpassen van het fiets parkeren.
Als laatste werden de prachtige plaatjes van het vernieuwde ontwerp van het sportpark en in het bijzonder het clubgebouw getoond. Zo konden de aanwezigen alvast een eerste indruk opdoen en zich “voorbereiden” op de volgende informatieavond Sportparkplus die nog voor het einde van het jaar zal plaatsvinden. Daar is de gelegenheid voor de leden om de huidige plannen in detail te bekijken en bespreken met bestuur en Sportparkplus commissie.

Na de geslaagde vergadering werd er nog even gezellig nagepraat, alvorens men met een goed gevoel huiswaarts keerde!
voor de foto's, klik >>> .
 

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen